Tak med naturlig lys

Det stilles spesielle kvalitetskrav til et «dagslystak». Det aller viktigste er at taket er 100% tett og at det tåler de store belastningene vårt klima utsetter det for. I tillegg har denne type tak ofte en rekke kompliserte vinkler og konstruksjoner. Det krever fleksible monterings- systemer. Våre systemer tillater det aller meste og gir full arkitektonisk frihet.

/editor_files/natulig_lys.jpg

En takkonstruksjon er ofte den mest kompliserte delen av et bygg. Velger du Bøcon trenger du ikke være arkitekt for å designe et flott tak. Skiss ned ideér og tanker, vi hjelper deg med endelig tegning og sørger for at alt stemmer slik at du unngår problemer ved monteringen. Full monteringsanvisning følger med takløsningene våre.

Lite eller stort tak - vi har de rette løsningene
Vi dimensjonerer taket etter ditt behov. I tillegg tar vi hensyn til klimaet og lokale værforhold. I et langt land med store temperatur- og nedbørsforskjeller er dette nødvendig.

Komplette leveranser
Denne type tak krever langt flere feste/tette anordninger enn et vanlig tak.
Vi sørger for at du har alt du har behov for.

Glass eller Polykarbonat (kanaltak)?
Begge løsningene har sine sterke og svake sider. På de neste
sidene kan du lese om forskjellene slik at du kan ta et riktig valg for ditt
tak. Husk at det også er mulig å kombinere de to typene. På den måten kan
man utnytte begge typenes sterke sider for å oppnå et optimalt resultat.