Grunnarbeidet

Før bygging må man forsikre seg om at hagestuen/vinterhagen er tilstrekkelig fundamentert slik at den ikke siger eller setter seg etter bygging. Det kan i så fall skade både glassfelter og takdekke. Å rette slike feil i ettertid er vanskelig og tidkrevende.

/editor_files/grunnarbeidet.jpg

Bjelkelag på punktfundamenter
En eksistere treveranda med bjelkelag på punktfundamenter kan brukes som underlag hvis den er i god stand. En byggekyndig person bør vurdere om den er solid fundamentert og dimensjonert. Hvis nødvendig kan den forsterkes med ekstra fundamenter.

Selv når en bygger alt fra grunnen av, er ofte bjelkelag på punktfundamenter og stolper det beste valget. Punktfundamenter graves ned til frostfri dybde, og støpes med bjelkesko over marknivå. Bjelkelaget bygges opp som på en vanlig veranda, isoleres og gjerne med sponplategulv øverst.

Ringmur og støpt dekke
- er en naturlig løsning når hagestuen/vinterhagen blir liggende i tilnærmet bakkenivå. Det støpes vanlig ringmur ytterst, og etterpå støpes isolert dekke, gjerne med varmekabler i betongen.

Isolering
Gulvet bør alltid isoleres. Med uisolert gulv vil en få kondensproblemer pga. markfuktighet eller luftfuktighet. I tillegg vil et uisolert gulv kreve mye ekstra oppvarming, samtidig som det oppleves mindre komfortabelt.

På gulv med bjelkelag blir det i dag lagt en del gulv med varme som bygger under 2 cm. De legges i spesialmørtel, herder umiddelbart og er klart til flislegging neste dag. Varmekabler i gulvet koster en del mer, men hever også komforten betydelig.

Gulvdekke
Det mest brukte gulvdekke er fliser. Støpt dekke passer til fliser, skifer o.l. materiale. Det kan også legges fliser på gulv med bjelkelag. Det må da legges et gipslag oppå spongulvet for å få et dødt og stødig underlag.

Andre gulvdekker som brukes er gulvbelegg, kork, tarkett, terrassebord osv. Furugulv og parkett bør unngås, da det lett slår seg ved svingende luftfuktighet, eller hvis en glemmer å lukke dørene ved regn og gulvet blir vått.