Reisverk i limtre for hagestuer og vinterhager

Limtre er et levende materiale som er naturlig vakkert å se på. Med massive dimensjoner gir det en utrolig fin atmosfære i hagestuen eller vinterhagen. Ved å bygge i trevirke med vannbord, takavslutninger osv. likt huset, blir rommet en mer naturlig del av huset.

/editor_files/bocon2.jpg

Reisverk på hagestue/vinterhage består av stolper, sperrer og bjelker og blir alltid utført i limtre (laminert tre) på våre hagestuer/vinterhager

Sterkt og stabilt
Limtreet er sterkt og stabilt. Åpne bjelker vrir seg ikke , og det er avgjørende at skyvepartier og takplater ikke blir utsatt for spenninger pga. vridninger i reisverket, da de i så fall vil fungere dårlig og bli skadet. Kondens som ofte er et problem med konstruksjoner av stål eller aluminium, unngår man ved å bruke limtre som reisverk.

Bearbeiding
Limtreet er lett å bearbeide og har nøyaktige dimensjoner. Tilskjæringen av reisverket bør gjøres under montering, da målene kan variere der en skal montere det. Dette gir også muligheten til å gjøre justeringer/små forandringer under bygging.

Dimensjonering
Vi dimensjonerer reisverket ut fra lengde på åpne spenn, sperrelengde, tyngde på takdekket og bygningsmessige bestemmelser mht. bæreevne, snøbelastning osv. Limtreet produseres av norsk limtrefabrikk, og alt limtreet vi leverer er godkjent for utemiljø.