Verd å vite før du går i gang

Om du velger hagestue, vinterhage, innglasset veranda eller andre løsninger er det viktig å planlegge skikkelig. Her er en del informasjon det kan være nyttig å ta med seg i prosessen.

Utforming
Det er viktig å tenke på hvordan hagestuen/ vinterhagen vil ta seg ut på huset, slik at den harmonerer med resten av huset både i utforming og valg av materialer. Rommet bør planlegges ut fra mål og plassering på huset, og utformes deretter. En bør ikke være for bundet opp av å benytte eksisterende terrasse hvis det går på bekostning av en bedre løsning f.eks med andre mål eller annen plassering.

Reisverket
En hagestue/vinterhage laget for norske hus, bør ha reisverk i tre og med mest mulig byggetekniske detaljer lik boligen for øvrig. Da blir hagestuen/vinterhagen en naturlig del av boligen. Gjør det skikkelig når du bygger din hagestue/vinterhage, husk at du skal ha glede av den i flere tiår fremover.

Taket
bør løftes så mye som mulig, da høyde under taket gir en vesentlig bedre romvirkning. Dersom taket kan mønes, gir dette ofte gode løsninger i kombinasjon med gavlvinduer osv. Litt utradisjonelle takutforminger gir ofte spennende løsninger som gjør hagestuen spesiell.

En bør ikke være for redd med å gå litt opp i hustaket for å få bedre fall på taket, eller å møne seg inn i hustaket. For en byggmester er dette en kurant sak, og en kan f.eks. leie inn dette arbeidet selv om en bygger resten selv. Se egen omtale av forskjellige takdekker.

Veggene
kan bestå av skyvedører eller skyvevinduer i aluminiumsrammer eller faste glassfelt i kombinasjon med vanlig fast vegg.

Ventilasjon
To vegger bør kunne åpnes (dør- eller vindusfelter) for å gi full utluftning på varme dager.Mange hagestuer/vinterhager er bygget med for mange faste glassfelt, disse blir for varme (opptil 50-60 grader på varme dager). En bør også ha noen mindre luftevinduer som kan stå oppe når en er bortreist.

En bør også ha noenmindre luftevinduer som kan stå oppe når en er bortreist. Peis gjerne kombinert med noe mur eller stein i hagestuen er blitt stadig mer populært. Den kan nyttes til grilling på varm årstid, og til oppvarming ellers. Å sitte «nesten ute» når det spraker på peisen og snør ute er en stemning som bare må oppleves.

Det finnes flere typer elementpeiser på markedet. Disse er enkle og raske å sette opp, eller hvis en har litt murerferdigheter kan en lage sin egen peis i blokker eller naturstein.

Grunnarbeid/gulv
En eksistere treveranda med bjelkelag på punktfundamenter kan brukes som underlag hvis den er i god stand. En byggekyndig person bør vurdere om den er solid fundamentert og dimensjonert. Hvis nødvendig kan den forsterkes med ekstra fundamenter. Alternativet til bjelkelag er støpt dekke av betong, gjerne med varmekabler. Gulvet bør i alle tilfeller isoleres for at det ikke skal bli for kaldt. Som gulvdekke er fliser mest brukt, men gulvbelegg og skifer er også vanlig.

Byggekostnadene
For en hagestue/vinterhage vil selvsagt variere etter størrelse, materialvalg og utforming. Lag en kalkyle der du tar med materiell og arbeid til grunn, gulv, selve hagestuen, el.installasjon og overflatebehandling. Arbeidet kan en langt på vei gjøre selv hvis en er byggekyndig. Et annet alternativ er å få en byggmester til å sette opp reisverk (stolper, dragere og sperrer) slik at all dimensjonering og innfesting er riktig gjort, og så kan du selv montere resten. Ved å bruke en byggmester til hele jobben er du trygg. Husk å få forhåndspris og kontrakt.

Byggesøknad
En hagestue skal alltid byggesøkes hvis den er i tilknytning til bolig. Det er ikke så vanskelig som mange tror, og det er viktig å ha det formelle i orden før en starter byggingen. Vi er behjelpelige med tegninger og skjemaer når en kunde kjøper komplett hagestue/vinterhage.